ŚCIEŻKA EDUKACYJNA: TWORZENIE FILMU


Liczba miejsc: 20 osób

DLA KOGO:
Osoby od 18 roku życia
Szczególnie dla uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów pierwszych lat studiów

NA CZYM POLEGA:

W ścieżce edukacyjnej TWORZENIE FILMU uczestnicy zapoznają się ze wszystkimi etapami pracy nad filmem od preprodukcji, przez produkcję, postprodukcję, aż po dystrybucję. Wezmą udział w wykładach, masterclassach, case study, indywidualnych konsultacjach i wizytach studyjnych. Uczestnicy zapoznają się z realiami produkcji filmowej poprzez ukazanie perspektywy różnych pionów i ich funkcji w tworzeniu filmu. Poznają podstawowe reguły produkcji filmowej oraz rodzaje zawodów w branży filmowej. Podczas warsztatów uczestnicy w zespołach (5-osobowych) będą pracować nad projektem krótkiego filmu od napisania scenariusza, przez pracę na planie, montaż, aż po postprodukcję dźwięku. Każda grupa, pod okiem doświadczonego mentora, stworzy krótki film, który będzie wynikiem pracy zespołowej i kreatywnego działania poszczególnych członków grupy.

CO ZYSKASZ:

 • Certyfikat ukończenia Kursu Tworzenie Filmu,
 • ukończony film, który będzie mógł posłużyć Ci do portfolio,
 • pakiet materiałów edukacyjnych z pulą inspiracji, lektur czy filmów, które poszerzają wiedzę o branży audiowizualnej,
 • możliwość poznania różnych aspektów pracy w filmie poprzez spotkania z twórcami i ekspertami z branży, 
 • umiejętności pracy w zespole,
 • grono znajomych o tych samych zainteresowaniach i pasji,
 • umiejętność kreatywnego myślenia i analizy filmów pod kątem przyszłej pracy.

ZOBACZ PROGRAM:

I (główna) część warsztatów:

1 dzień: FILM & SERIAL
Wprowadzenie do warsztatu filmowego; Warsztat improwizacji aktorskiej; Warsztaty z mentorami i podział na zespoły filmowe; Masterclass z twórcą

2 dzień: PREPRODUKCJA
Wprowadzenie do preprodukcji; Pisanie scenariuszy filmów pod opieką mentora; Masterclass z twórcą

3 dzień: PRODUKCJA
Wprowadzenie do produkcji; Praca na planie; Masterclass z twórcą

4 dzień: MONTAŻ
Wprowadzenie do montażu; Case study montażowe z twórcą; Montaż projektów; Masterclass z twórcą

5 dzień: POSTPRODUKCJA
Wprowadzenie do postprodukcji; Spotkanie wokół postprodukcji; Postprodukcja projektów; Masterclass z twórcą

6 dzień: WIZYTA STUDYJNA
Spotkanie z przedstawicielem wybranego pionu filmowego; Wizyta studyjna w studiu postprodukcyjnym; Masterclass z twórcą

7 dzień: POKAZY PROJEKTÓW
Podsumowanie. Wspólne oglądanie i omówienie projektów

II  część warsztatów: FESTIWALE FILMOWE

1 dzień: Spotkanie z ekspertami; udział w wydarzeniach Festiwalu Filmowego w Gdyni

2 dzień: Spotkanie z ekspertami; udział w wydarzeniach Festiwalu Filmowego w Gdyni

III część warsztatów: DYSTRYBUCJA I PROMOCJA

1 dzień: Wprowadzenie do dystrybucji; udział w wydarzeniach Festiwalu Kamera Akcja

2 dzień: Wprowadzenie do promocji; udział w wydarzeniach Festiwalu Kamera Akcja

EKSPERCI I TWÓRCY M.IN.

Ewa Puszczyńska
Wojciech Nerkowski
Karol Kubiak
przedstawiciel firmy producenckiej Lava Films
i wiele wiele więcej

 JAK SIĘ ZGŁOSIĆ:

1. Zapoznaj się z regulaminem [KLIKNIJ TUTAJ]
2. Wypełnij formularz zgłoszeniowy [KLIKNIJ TUTAJ]
3. Wyślij list motywacyjny
4. Wyślij self-tape lub prezentację o sobie
5. Upewnij się, że możesz uczestniczyć w każdej części warsztatów
6. Poczekaj na wyniki rekrutacji (do 9 lipca 2024 r.)

KIEDY (DATY):

Główna część warsztatów:
Data: 12-18 sierpnia 2024 r.
Miejsce: Szkoła Filmowa w Łodzi

II etap warsztatów:
Data: 2 dni między 23-28 września 2024 r.
Miejsce:  Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni 

III etap warsztatów:
Data: 24-25 października 2024 r.
Miejsce: 15. Festiwal Kamera Akcja w Łodzi

GODZINY WARSZTATÓW:
ponad 70 godzin zajęciowych w 3 etapach
I etap (główny): warsztaty od 9:00 do 21:00 w Szkole Filmowej w Łodzi
II etap: warsztaty i udział w wydarzeniach Festiwalu Filmowego w Gdyni
III etap: warsztaty i udział w wydarzeniach Festiwalu Kamera Akcja w Łodzi 

CENA:

499 zł brutto (jeden uczestnik)
Zapewniamy:

 • wyżywienie (3 posiłki dziennie) 
 • nocleg w pokojach 2-osobowych w Łodzi i Gdyni (dla osób przyjezdnych)
 • opiekę mentorów
 • wiedzę merytoryczną o branży audiowizualnej
 • spotkania z ekspertami i twórcami
 • certyfikat ukończenia Kursu

Serio Pro. Warsztaty dla przyszłej branży filmowej. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu własnego Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych: Rozwój Sektorów Kreatywnych, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i Uniwersytetu Łódzkiego. Partnerami projektu są: Szkoła Filmowa w Łodzi, Extreme Emotions, Lava Films, Festiwal Kamera Akcja, Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi i Film, Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis”, Studio Munka, Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Newsletter
Polub nas
Partnerzy