Ścieżka Tworzenie Filmu — PROGRAM

I (główna) część warsztatów:

1 dzień: FILM & SERIAL
Wprowadzenie do warsztatu filmowego; Warsztat improwizacji aktorskiej; Warsztaty z mentorami i podział na zespoły filmowe; Masterclass z twórcą

2 dzień: PREPRODUKCJA
Wprowadzenie do preprodukcji; Pisanie scenariuszy filmów pod opieką mentora; Masterclass z twórcą

3 dzień: PRODUKCJA
Wprowadzenie do produkcji; Praca na planie; Masterclass z twórcą

4 dzień: MONTAŻ
Wprowadzenie do montażu; Case study montażowe z twórcą; Montaż projektów; Masterclass z twórcą

5 dzień: POSTPRODUKCJA
Wprowadzenie do postprodukcji; Spotkanie wokół postprodukcji; Postprodukcja projektów; Masterclass z twórcą

6 dzień: WIZYTA STUDYJNA
Spotkanie z przedstawicielem wybranego pionu filmowego; Wizyta studyjna w studiu postprodukcyjnym; Masterclass z twórcą

7 dzień: POKAZY PROJEKTÓW
Podsumowanie. Wspólne oglądanie i omówienie projektów

II  część warsztatów: FESTIWALE FILMOWE

1 dzień: Spotkanie z ekspertami; udział w wydarzeniach Festiwalu Filmowego w Gdyni

2 dzień: Spotkanie z ekspertami; udział w wydarzeniach Festiwalu Filmowego w Gdyni

III część warsztatów: DYSTRYBUCJA I PROMOCJA

1 dzień: Wprowadzenie do dystrybucji; udział w wydarzeniach Festiwalu Kamera Akcja

2 dzień: Wprowadzenie do promocji; udział w wydarzeniach Festiwalu Kamera Akcja


KIEDY (DATY):

Główna część warsztatów:
Data: 12-18 sierpnia 2024 r.
Miejsce: Szkoła Filmowa w Łodzi

II etap warsztatów:
Data: 2 dni między 23-28 września 2024 r.
Miejsce:  Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni 

III etap warsztatów:
Data: 24-25 października 2024 r.
Miejsce: 15. Festiwal Kamera Akcja w Łodzi

GODZINY WARSZTATÓW:
ponad 70 godzin zajęciowych w 3 etapach
I etap (główny): warsztaty od 9:00 do 21:00 w Szkole Filmowej w Łodzi
II etap: warsztaty i udział w wydarzeniach Festiwalu Filmowego w Gdyni
III etap: warsztaty i udział w wydarzeniach Festiwalu Kamera Akcja w Łodzi 

Więcej szczegółów wkrótce!


Serio Pro. Warsztaty dla przyszłej branży filmowej. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu własnego Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych: Rozwój Sektorów Kreatywnych, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i Uniwersytetu Łódzkiego. Partnerami projektu są: Szkoła Filmowa w Łodzi, Extreme Emotions, Lava Films, Festiwal Kamera Akcja, Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi i Film, Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis”, Studio Munka, Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Newsletter
Polub nas
Partnerzy