REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH SERIO PRO

 1. Organizatorem wydarzeń (zwanych dalej “Wydarzenie”) odbywających się w ramach wydarzenia branżowego SERIO PRO jest Fundacja FKA z siedzibą w Łodzi (92-116) przy ulicy Giewont 51/1.
 2. Osoby uczestniczące w wydarzeniach są zobowiązane z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem (zwanym dalej “Regulaminem”), umieszczonym na stronie internetowej www.serio.pro
 3. Uczestnictwo w Wydarzeniach jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 4. Liczba miejsc na wybranych wydarzeniach jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Udział w wydarzeniach przeznaczony jest dla osób, które zamówiły akredytację branżową SERIO PRO.
 6. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny.
 7. Warsztaty i spotkania odbywają się online, na Think Film oraz platformie ZOOM.
 8. Zapisanie się na wydarzenie „Serialowe sieciowanie. Round Table” umożliwia dostęp do wirtualnego pokoju (ZOOM): bezpośredni kontakt z gościem oraz zadanie pytania w każdej chwili.
 9. Organizator prześle uczestnikowi wydarzenia „Serialowe sieciowanie. Round Table” dostęp do wirtualnego pokoju, na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.
 10. Zalogowanie się do wirtualnego pokoju (ZOOM) wydarzenia „Serialowe sieciowanie. Round Table” jest możliwe najpóźniej do 5 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia. Po tym czasie, zalogowanie się do wirtualnego pokoju (ZOOM) nie będzie możliwe.
 11. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wysyłania potwierdzenia zapisania się na wybrane wydarzenia.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu mailowego bądź telefonicznego (dane podane w formularzu zgłoszeniowym) z uczestnikami wydarzenia / warsztatów / spotkania, w celu przeprowadzenia krótkiego badania satysfakcji uczestnika. Część ankiet może odbyć się w formie stacjonarnej.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i fotograficznych powstałych w czasie trwania wydarzeń na potrzeby promocyjne i informacyjne Organizatora. Uczestnicy zgadzają się  na to, że ich wizerunek może zostać utrwalony przez fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu na materiale promującym działania Fundacji FKA na czas nieokreślony.
 15. Uczestnicy wydarzeń wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym na potrzeby organizacji Warsztatów (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity Dz.U z 2002 r., nr 101, poz.96 z późniejszymi zmianami).
 16. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do Regulaminu.
 17. Na pytania dotyczące Regulaminu oraz udziału w wydarzeniach odpowiadają Organizatorzy, pod adresem: serio@kameraakcja.com.pl.
Newsletter
Polub nas
Partnerzy